Spel en beweging projecten

Uw project op maat

Studio 01 maakt een spel en beweging lessen op maat. De lessen kunnen worden gemaakt voor de groepen 1 t/m 8 en sluiten aan op uw thema of doelstelling.

 

Tijdens onze lessen werken wij binnen de kerndoelen van kunstzinnige oriëntatie. De kinderen zullen zich ontwikkelen binnen spel en beweging. Ze leren kijken naar- en reflecteren op elkaar.

 

Neem direct contact op

“We zagen de kinderen opeens op een hele andere manier, ze bewogen zich vrij en zelfverzekerd tijdens de voorstelling.”

De Tijdmachine

Reizen door de tijd, wie wil dat nou niet?

Gebaseerd op het thema ‘de Tijdmachine’ heeft Studio 01 een Dans/Drama project ontwikkeld voor de groepen 1 t/m 8 van het basisonderwijs. Iedere groep krijgt 6 lessen in Dans en Drama. Aan het einde van de 6e les, zal er een presentatie plaatsvinden voor ouders en leerkrachten.

 vraag project aan

Project op maat

Laat ons weten wat je graag zou willen voor jouw groep/school. We maken een afspraak en tijdens een persoonlijk gesprek bespreken we de wensen en mogelijkheden.

Op maat en in de maat proberen we u zo goed mogelijk te voorzien van spel en beweging.

stel uw vraag

Wij werken met de kerndoelen van Kunstzinnige Oriëntatie.

kerndoel 54 De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren. leerlingen verbeelden gevoelens, ideeën, gebeurtenissen, ervaringen en personages. Het gaat er om dat ze de expressiemogelijkheden van het lichaam (stem, taal, houding, beweging en mimiek), leren toepassen. Door middel van taal, spel en beweging leren de leerlingen met anderen te communiceren.

kerndoel 55 De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren. Door kinderen tijdens de les naar elkaar te laten kijken en reflecteren leren ze een eigen mening te vormen en deze over te brengen naar hun medeleerlingen.

kerndoel 56 De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed. Doordat we binnen het thema de tijdmachine werken, zijn de leerlingen bezig met de geschiedenis van Nederland. In de dans worden soms rituelen en gebruiken uit het verleden toegepast. Hierdoor komen de leerlingen met cultureel erfgoed in aanraking.